Tryckpulsdämpare

TPD reducerar tryckpulsationer och därmed stomljudsproblem. Vibrationer i rörledningar och ventilpaneler ger ofta upphov till läckage, t.ex genom utmattning i kopplingar och tätningsytor.
Även effektivare filtrering uppnås i de fall tryckfilter används, genom det jämnare vätskeflödet som uppstår.
Tryckpulsationsdämpare skapar således goda förutsättningar för täta, rena och tysta system.

Tryckpulsationsdämpare har utvecklats och provats under många år och bygger på den s.k interferensprincipen.

* Hög dämpning inom det hela aktuella frekvensområdet.
* Litet utrymmesbehov genom kompakt utförande och gynnsamt placerade röranslutningar.
* Inga rörliga delar som slits eller utmattas
* TPD:n är effektiv mot frekvenser över 100Hz
* Dämparen är utprovad för olja som tryckmedium

Lätt att installera

En TPD kan monteras i valfritt monteringsläge. Den enkla och genomtänkta konstruktionen gör att installationen går snabbt och lätt.