Vi har bytt namn från Östhammar Industrihydraulik ÖI AB till Industrihydraulik Sweden AB.
Detta för att påvisa att vi redan idag är representerade på flertalet orter.