Våra servicemontörer utför allt från rörmontage till installation och avancerad felsökning av hydraulsystem.
Vi har 4 st fullt utrustade servicebussar för effektiv fältservice ute hos kund.
På våra verkstäder finns provbänkar för att utföra konditionstester samt provkörningar efter renoveringsarbeten.

Vi erbjuder att upprätta serviceavtal med våra kunder för återkommande service t.ex förebyggande underhåll, på hel maskin/line alternativt på enstaka delar såsom förladdning av ackumulator, flödesmätning av pumpar/motorer och uppmätning av ventiler.