2021 Volvo CE aggregat för utstyrning av tre olika tryck till differential.

Enkelt aggregat för utstyrning av tre olika tryck med handspaksventil.

  • 175bar
  • 105bar
  • 20bar

handspaksventil HAWE med öppet centrum. Pump 2.5l/min. Retur och tryckfilter, nivå och tempvakt.