Vi har 40 års erfarenhet att konstruera hydrauliksystem med hög prestanda och funktionssäkerhet och använder tillförlitliga komponenter från välkända leverantörer.
Vi har under lång tid strävat att bygga energieffektiva och täta system för att vi och våra kunder strävar mot en minskad miljöbelastning av vår värld.
För Industrihydraulik är inget projekt för litet eller stort, vi tar alla uppdrag på största allvar.

Konstruktion i 3D CAD utförs av våra 4 konstruktörer, detta sker i nära samarbete med kunden samt leverantörer för att tillgodose kundens krav.
Dokumentation såsom 2D-, 3D-ritningar och provkörningsprotokoll upprättas för varje levererat projekt.